Privacybeleid Fittingshop Applicatie

Fittingshop.eu
Bedrijfsstraat 12/09, 3660 Oudsbergen, België
tel:+32 (0)89 75 76 89
info@fittingshop.eu

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

  • Persoonlijke gegevens van uw e-shop account worden niet gebruikt voor reclame- of doorverkoopdoeleinden.
  • Al deze gegevens zijn vertrouwelijk en het gebruik ervan is beperkt tot het kader dat is gedefinieerd door de mobiele applicatie of de website.

Cookies en identificatiegegevens

Uw login en wachtwoord voor toegang tot de applicatie kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen in de vorm van een cookie; deze gegevens zijn beperkt tot automatische identificatie bij het starten van de applicatie of het verbinden met de website.

Openbaarmaking aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd en de opgeslagen gevoelige gegevens: wachtwoord en toegangstoken, zijn gecodeerd.

Toegang tot persoonlijke gegevens

Uw gegevens zijn toegankelijk via het daarvoor bestemde venster of pagina op de website.

Geolocatiediensten

Om geolocatiediensten op Apple producten aan te bieden, vragen we je in alle gevallen om toestemming voor toegang tot deze gegevens.

Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via: info@fittingshop.eu